aaa עמרי אילת
 

עמרי אילת

עמית מחקר

עמרי אילת הוא דוקטורנט בבית הספר להיסטוריה של אוניברסיטת תל-אביב. נושא המחקר שלו הוא עבודות ציבוריות ופעילות מומחים בסוריה הגדולה בשלהי התקופה העוסמאנית. בעבודת המאסטר שלו עסק בהיסטוריה כלכלית של תורכיה המודרנית.

תחום המחקר והכתיבה העיקרי של עמרי בפורום לחשיבה אזורית הוא סוגיות מאקרו-כלכליות במזרח התיכון של ימינו.

ליצירת קשר: omri.eilat84@gmail.com