aaa מורן-זגה
 

מורן זגה

עמיתת מחקר

מורן זגה היא דוקטורנטית בחוג לגאוגרפיה באוניברסיטת חיפה ועמיתת מחקר בפורום לחשיבה אזורית ובמרכז עזרי לחקר איראן והמפרץ הפרסי. תחומי המחקר שלה הם גבולות במזרח התיכון וגאופוליטיקה של מדינות המפרץ הערביות.

 
 1