aaa ד"ר אורי גולדברג
 

אורי גולדברג

עמית מחקר

ד”ר אורי גולדברג הוא חוקר השיעה ואיראן. עבודת הדוקטור שלו בהיסטוריה עסקה בתפקידה של החוויה הדתית ביצירתו של שיח המהפכה השיעית-איראנית וביישומה במהלך המחצית השנייה של המאה ה-20.

כעמית מחקר בפורום לחשיבה אזורית כותב אורי על נקודות הממשק השונות בין דת ופוליטיקה במזרח התיכון. 

ליצירת קשר: origoldberg@gmail.com

 
 1