מדוע יהדות אמריקה הצביעה ותצביע בעד אובמה

יהדות אמריקה איננה מתייחסת לישראל כאל השיקול הראשון במעלה כאשר היא הולכת לקלפי. תפישת עולמה מורכבת יותר, ובסופו של דבר היהודים הצביעו וימשיכו להצביע עבור הדמוקרטים.

מאמר ראשון מתוך שניים

 

במובנים רבים, ישראלים ויהודי אמריקה מנהלים שיח של חרשים כאשר הם דנים בפוליטיקה האמריקאית, והדבר נכון במיוחד לבחירות הקרובות לנשיאות. ניתן להבין מדוע רוב הישראלים בוחנים את הבחירות על פי יחסן לעימות אפשרי עם איראן ולתהליך השלום במזרח התיכון (או מה שנותר ממנו) ועל פי זיקתן ל"יחסים המיוחדים" של ארצות הברית עם ישראל. במידה מסוימת, ההנחה הסמויה של הישראלים היא שיהודי אמריקה צריכים להתבונן בבחירות באור זה.

בסקר דעת קהל שנערך לאחרונה בקרב יהדות אמריקה ציינו 71% אחוזים מכלל הנשאלים שהם הצביעו עבור אובמה ב-2008, 60% הביעו שביעות רצון מתפקודו, ו-63% הצהירו שיצביעו עבורו שוב עם יתמודד מול מיט רומני. המחקר העריך כי נתון זה עשוי לעלות עד 70% כאשר קולות מתנודדים ייספרו אף הם. לעומת זאת, ישראלים רבים חשים אי-נוחות לנוכח נשיא אמריקאי המוביל באגרסיביות לפתרון של שתי מדינות, ביקר בקהיר כדי לתקן את היחסים עם העולם הערבי, ניסה להתמודד עם איראן באמצעות פעילות דיפלומטית, ואף ברור שהוא אינו מסתדר עם ראש הממשלה בנימין נתניהו. בעוד שניתן לטעון שמדיניותו של אובמה משקפת גישה של "אהבה נוקשה" (tough love) המיועדת להמריץ את ישראל לפעול למען האינטרסים שלה-עצמה (ושל ארצות הברית), הרי שהישראלים התרגלו לנשיאים אמריקאים המתחשבים יותר ברצונן של הממשלות בישראל ובאייפ"ק באשר לקביעת המדיניות שתיטיב עם האינטרסים של ישראל.  

וכך, הישראלים שואלים את עצמם: מה חושבת לעצמה יהדות אמריקה? מדוע הם מעניקים תמיכה כה חד משמעית לנשיא שאינו מעניק יחס מיוחד לישראל? למרבה הפתעתם של הישראלים, רוב היהודים באמריקה אינם רואים את ישראל כנושא מרכזי בהחלטתם במי לבחור. ישראל היא אולי שיקול בעיני רובם, אך לא בהכרח שיקול ראשון במעלה. אמנם רוב יהודי אמריקה לא יצביעו למועמד שייראה בעיניהם כאנטי-ישראלי במובהק, אולם, בניגוד לישראלים, הם אינם מתעניינים במיוחד בדקויות של המדיניות האמריקאית כלפי ישראל. במחקר העוסק בדפוסי הצבעה של יהודים אשר השתתפו בבחירות של 2010, 62% ציינו את הכלכלה כנושא בעל  עדיפות ראשונה, 31% ציינו את הביטוח הרפואי, ורק 7% ציינו את ישראל. רוב יהודי אמריקה מתייחסים לבחירות לנשיאות קודם כל כאמריקאים, והם מתבוננים במירוץ מבעד למשקפי הנרטיב ההיסטורי האמריקאי ומבעד לניסיון חייהם כיהודים באמריקה.

במשך עשרות רבות של שנים נטו יהודי אמריקה להצביע, במידה מכרעת, בעד המפלגה הדמוקרטית, וסביר מאוד להניח שימשיכו לעשות כך גם בשנים הבאות. ישראלים אולי חושבים שיהודי אמריקה נהנים מסיר הבשר והתנתקו מערכי היהדות, אולם למעשה ההפך הוא הנכון. הברית של היהודים האמריקאים עם המפלגה הדמוקרטית קשורה קשר הדוק ביותר לערכים היהודיים שהם מחזיקים בהם, אבל הרבה פחות לערכים הציוניים שלהם. עבור ישראלים רבים, כמעט לא ניתן להפריד את שתי מערכות הערכים האלה (יהדות וציונות), אולם עבור יהודי אמריקה הן נפרדות. רוב היהודים החילונים בישראל מבינים את זהותם היהודית קודם כל במונחים לאומיים, בעוד רוב יהודי אמריקה מבינים את זהותם היהודית במונחים דתיים, אתניים ותרבותיים.
עבור הרוב המכריע של היהודים הלא-אורתודוקסים באמריקה, זהותם היהודית קשורה הדוקות לערכים פוליטיים מתקדמים, הבאים לידי ביטוי במפלגה הדמוקרטית המודרנית בכלל ובנשיא אובמה בפרט. הם רואים זיקה בין המפלגה הדמוקרטית לבין הממשל האקטיביסטי של ה"ניו דיל" ו"החברה הגדולה", המאבק על זכויות האזרח, התמיכה בהגדלת ההזדמנויות בחינוך, הרחבת ההזדמנויות למיעוטים, ומיסוי פרוגרסיבי. נוסף על כך, למפלגה הדמוקרטית עבר ארוך של תמיכה מקיפה בישראל. הפרטים הספציפיים של המאמצים הדיפלומטיים הנעשים לאחרונה חשובים פחות לזהותם המפלגתית של יהודי אמריקה מאשר ההיסטוריה הארוכה של תמיכתם של הדמוקרטים במדינת ישראל.

 


 

Across the Hagadah: How American and Israeli Jews view each other and the Presidential Election

 

In many ways American and Israeli Jews talk past each other when they discuss American politics and this particularly true with the upcoming Presidential election.  Most Israelis are understandably likely to view the election as it relates to a potential conflict with Iran, the Middle East Peace Process (or what’s left of it) and how it relates to America’s “special relationship” with Israel.  To some extent the implicit assumption of Israelis is that American Jews should view the election in the same light.

In a recent poll of American Jews, 71% indicated that they voted for Obama in 2008, 60% of American Jews approved of President Obama’s job performance, and 63% would vote for President Obama again in a hypothetical matchup with Mitt Romney.  The study estimated that this figure could rise to about 70% when undecided voters were accounted for. By contrast, many Israeli Jews are uncomfortable with an American President who has aggressively advocated for a two-state solution, visited Cairo to mend fences with Arab world, attempted to engage Iran diplomatically and clearly does not get along well with Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu.  While a strong case can be made that Obama’s policies reflect a “tough love” approach to try to encourage Israel to act in its own (and America’s) best interest, Israelis have gotten used to American Presidents who are much more deferential to Israel’s government and AIPAC on what policies are in Israel’s best interest.

So Israelis are left to wonder: What are these American Jews thinking?  Why would they be so supportive of President who has not been particularly deferential to Israel?  Surprisingly to Israeli Jews, most American Jews do not consider Israel as the central issue in their decision of who they will vote for.  Israel may be a consideration, but not necessarily a primary one for most American Jews. While, most American Jews would not vote for a candidate they perceive stridently anti-Israel, they are not as concerned about the nuances of American policy towards Israel as the Israeli Jews.  In a study of Jews who voted in the 2010 election, 62% cited the economy as a top priority issue, 31% cited health care, and only 7% cited Israel. Most American Jews view the Presidential election primarily as Americans and see the race through a filter of the American historical narrative and their experience as Jews in the United States.  American Jews have been voting heavily for the Democratic Party for decades and in all likelihood will continue to do so in coming years.  Israeli Jews might think that American Jews have gotten fat and comfortable and become disconnected from their Jewish values when it is actually just the opposite.  The American Jewish allegiance to the Democratic Party is in heavily connected to their Jewish values, but much less so to their Zionist values.  For many Israeli Jews, these two sets of values are nearly inseparable, while they are often quite distinct for American Jews.  Most secular Israeli Jews understand their Jewish identity primarily in national terms while most American Jews understand Jewish identity in religious, ethnic, and cultural terms.

For the overwhelming majority of non-Orthodox American Jews, their Jewish identity is closely linked to progressive political values that they see more closely reflected in the modern Democratic Party in general and President Obama in particular.  They associate the Democratic Party with the activist government of the New Deal and Great Society, the struggle for civil rights, support for greater educational opportunities, greater opportunities for minorities, and progressive taxation.  In addition, the Democratic Party has had a long history of being broadly supportive of Israel.  The specific details of recent diplomatic efforts are less important to the party identification of American Jews than the long history of Democratic support for Israel.

 


 

Dr. David Albert is a political scientist specializing in American and Middle Eastern Politics; he lives in Austin, TX and teaches at Austin Community College and University of Texas – Extension. For comments and feedbacks: [email protected].

 

קוראים יקרים
פורום החשיבה האזורית הוא ארגון ללא מטרות רווח
אנו יודעים כי גם אלה אינם ימים קלים עבורכם, וכי לא קל למצוא את הפניות התומכות בעבודתנו.

בין אם תוכלו לתמוך בנו כלכלית ובין אם פשוט להקדיש לנו את הזמן ותשומת הלב בקריאה – אנו אסירי תודה.

לקריאה ותמיכה

אולי יעניין אותך גם

Sorry, no posts matched your criteria.