צבי לניר

צבי לניר
נשיא מייסד של חברת "פרקסיס" לחשיבה אסטרטגית