כיפאח מחמוד כרים

כיפאח מחמוד כרים
יועץ התקשורת של נשיא כורדיסטאן