מאמרים
מאמר
06.01.2015

הכירו את עמיתי המחקר: תוויבה מג'דוב

את כתיבתי במסגרת הפורום לחשיבה אזורית אקדיש השנה לסוגיות הנוגעות למגדר במזרח התיכון ולחברה הפלסטינית בישראל. בין היתר ארצה לעסוק בממצאי המחקר שלי לתזה על זהותם של אנשי מקצוע פלסטינים העובדים בארגונים יהודים-ישראלים, ואכתוב מעט על סוגיות הנוגעות לפליטים ולמהגרים בישראל.

שמי תוויבה מג'דוב ואני דוקטורנטית במחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת תל אביב. את התואר הראשון והשני השלמתי באוניברסיטת בר-אילן בסוציולוגיה ובמגמה לפסיכולוגיה חברתית. רוב העבודה האקדמית שלי עד כה התמקדה בחקר הפלסטינים אזרחי מדינת ישראל בהקשרים של מגדר, חינוך והשפעתה של החברה הישראלית על החברה הפלסטינית. שנים רבות הוצגו הפלסטינים בשיח הישראלי כ"אחרים" וכנחותים ברמה הלאומית, המוסרית והתרבותית. תהליך הבניה זה נתן לגיטימציה למדיניות בעלת מאפיינים בולטים של הפרדה גזעית.

תחומי ההתעניינות העיקריים שלי בסוציולוגיה הם השינויים המתמידים המתרחשים בחברה הפלסטינית  בישראל. זוהי חברה דינמית המשתנה ומתפתחת הן כתגובה לשינויים חיצוניים הן מסיבות פנימיות הקשורות למורכבותה ולגיוונה החברתי. אני מתעניינת מאוד באינטראקציה ובחיכוך בין האנשים, במודרניזציה ובהשפעותיה של החשיפה לחברה הישראלית.

את כתיבתי במסגרת הפורום לחשיבה אזורית אקדיש השנה לסוגיות הנוגעות למגדר במזרח התיכון ולחברה הפלסטינית בישראל. בין היתר ארצה לפתח ולהרחיב את ממצאי המחקר שלי לתואר השני באוניברסיטת בר-אילן, על זהותם של ערבים פלסטינים משכילים העובדים בתפקידים מקצועיים בארגונים יהודים-ישראלים. במחקר בחנתי כיצד אנשי מקצוע אלה מפרשים את חוויות עבודתם ואת זהותם בחיי היומיום. ביקשתי לברר את המפגש עם ממדים גלויים וסמויים של גזענות וסטיגמות באותם ארגונים שפתחו את שעריהם לערבים: האם אנשי המקצוע הערבים חווים גזענות, באיזה אופן, ומהן אסטרטגיות ההתמודדות שלהם עם גילוייה.

מחקר זה ייחודי במספר היבטים. ראשית, זוהי אוכלוסיה שלא נחקרה כלל עד כה. שנית, היא נעה בין מרחבי חיים שונים הדורשים רפלקסיביות מיוחדת בהיבטים של זהות. שלישית, מדובר במחקר אמפירי המתחבר לחידושים בספרות המחקרית בנוגע למושגים "גזענות סמויה" או "גזענות ללא גזע" וחושף את הדינמיקות הנלוות למושגים אלה. רביעית, מרבית הספרות התיאורטית והאמפירית בפסיכולוגיה חברתית ובסוציולוגיה התמקדה בחקר הדעות הקדומות של בני קבוצת הרוב, וכמעט שלא התמקדה בחקר החוויות של מושאי הדעות הקדומות הללו. מחקרים רבים בישראל אודות ערבים וגזענות, למשל, מבוססים על ניתוח שיח ביקורתי (מה שמכונה ניתוח "מלמעלה למטה"). המחקר שלי, לעומת זאת, בוחן "מלמטה למעלה" את חוויותיהם של פלסטינים המנהלים את חייהם בסביבה מקצועית יהודית.

בתקופה האחרונה זכיתי להתחיל את עבודתי במוקד הפליטים והמהגרים. ארצה לכתוב גם על חוויותיי משם. נושא זה לא מסוקר כמעט בתקשורת הישראלית, ומעבר לתוספת שאציע בהקשר זה אתמקד במגע הישיר עם קהילת מבקשי המקלט בישראל והחשיפה לסיפוריהם ולנסיבות חייהם. אני מאמינה שכאישה פלסטינית אוכל להציע נקודת מבט שונה על הפליטים והמהגרים מזו הקיימת בשיח הציבורי בישראל.

מאמרים נוספים