מאמרים
קצרים
צילום: חיים צח, לשכת העיתונות הממשלתית
26.11.2015

המדיניות של ממשלת הימין כהווייתה

ממשלת ישראל פועלת בבירור נגד הממסד הצבאי-הבטחוני של מדינת ישראל, ונגד האינטרסים הבטחוניים והאחרים של החברה הישראלית
אתמול התפרסם כי צה"ל ממליץ לממשלה לאפשר את הגדלת חימושם של כוחות הבטחון הפלסטיניים וציודם בכלי רכב להתערבות מהירה; להמריץ את הכלכלה הפלסטינית על ידי הקלות על המסחר, מעבר סחורות והגדלת מספר אישורי העבודה לפלסטינים בישראל; ולהקל על מיזמי הבניה והתשתיות בשטח סי.

הממסד הבטחוני הדגיש בפני הממשלה כי הרשות הפלסטינית, מוסדותיה וכלל השחקנים הפלסטיניים אינם מעוניינים באלימות ופועלים להכלתה, משיקוליהם שלהם. עוד נטען בשמו כי לא קיימת הסתה של ממש מצד הגורמים הללו כלפי ישראל.

בתגובה לכל זאת החליטה ממשלת הימין על העצמת ההסתה, ליבוי הגזענות והכוחנות והעמקת הכיבוש וההתנחלויות.

הממשלה פועלת בבירור נגד הממסד הצבאי-הבטחוני של מדינת ישראל, ונגד האינטרסים הבטחוניים והאחרים של החברה הישראלית
מאמרים נוספים