המזרח התיכון ועוד
מאמר
צעירות איראניות במשהד (צילום: Abbas Borzou)
07.10.2016

חתונה מאוחרת: משבר הנישואים של הצעירים באיראן

משבר הנישואים של הצעירים באיראן הולך ומחריף, וטורד את מנוחתו של הממסד הדתי-השמרני. מאמציו של המשטר להתמודד עם התופעה באמצעות הסברה, חינוך וחקיקה הם נואלים, בהתחשב בבעיות המבניות בכלכלה והחשיפה הגוברת של צעירי איראן לתפיסות ערכיות במערב. המחקר הרביעי בסדרת הפרסומים "אזור חשיבה"

36 שנה לאחר המהפכה נראה כי מאמציו של המשטר באיראן לספק מענה למצוקה הכלכלית והחברתית הגוברת של הצעירים ברפובליקה האסלאמית לא עלו יפה. המצוקה ניכרת היטב במשבר הנישואים הקשה במדינה, ומאמצי המשטר האיראני לסייע בפתרונו צפויים להימשך.

קיומו של שיח פומבי וער בנוגע למשבר הנישואים באיראן בשנים האחרונות משקף הכרה גוברת מצד הממסד הדתי-שמרני בתופעה המתרחבת ונכונות לדון בה בפתיחות יחסית. המשטר מנסה לספק מענה למשבר הן באמצעות הסברה וחינוך, בין היתר תוך שימוש באמצעי התקשורת הנתונים בשליטתו, הן באמצעות חקיקה הן באמצעות נסיון לטפל במצוקה הכלכלית.

עם זאת, משבר הנישואים אינו נובע רק ממצוקות כלכליות הניצבות בפני הדור הצעיר אלא גם מחשיפתו הגוברת לתפיסות ערכיות מערביות, בעיקר באמצעות אמצעי התקשורת החדשים והמדיה החברתית. כישלון המשטר בשנים האחרונות לשוב ולעודד ילודה בקרב אוכלוסיית איראן מספק עדות למגבלות כוחו להשפיע על אזרחי המדינה, ובעיקר על הדור הצעיר.

ללא שיפור משמעותי במצב הכלכלי ספק רב אם המאמצים הממלכתיים יועילו. לנוכח המצוקות הכלכליות, התמורות החברתיות וההשפעה התרבותית המערבית הגוברת בקרב הדור הצעיר באיראן, ימשיך משבר הנישואים לעורר שיח ציבורי נרחב במדינה ולאתגר את המשטר. בהעדר פתרון למצוקה עשוי הדור הצעיר, סוכן שינוי מרכזי בכל חברה אנושית ובכללה האיראנית, לשוב ולחולל מחאה נוספת שתקרא תיגר על יציבות המשטר.

מחקרו של ד"ר רז צימט (PDF), הרביעי בסדרת "אזור חשיבה" של הפורום לחשיבה אזורית, חושף את הנתונים שמאחורי משבר הנישואים של הצעירים באיראן, האופן שבו מתמודדים עמו הצעירים במדינה והאופן שבו מבקשות הרשויות להכילו. 

מאמרים נוספים