מאמרים

המזרח תיכון אתמול של ישראל היום31.10.2013   |  אסף דוד


עצתו של ראובן ברקו ב"ישראל היום" כי ארצות הברית תתמוך בגלוי בגנרל סיסי ובדיכוי האחים המוסלמים היא עצת אחיתופל. תמיכה בקירוב עמדות בין האחים לבין הצבא במצרים, שתסתיים בחלוקת כוח מאוזנת בין צדדי המשוואה הפוליטית, היא נבונה ונכונה יותר. אולם ל"ישראל היום", המאמץ תפיסת עולם מכלילה, מטעה ורדודה ביחס לדמוקרטיה הערבית וביחס לאחים המוסלמים, אין אינטרס בדמוקרטיה ערבית אזרחית אלא בדמוקרטיה ערבית צבאית.

'מדינת העומק' במזרח התיכון: טורקיה 27.10.2013  | 
דרור זאבי
»»
להכיר ביתרונות החיים בקו התפר 26.10.2013  | 
אסף חזני
»»
ארדואן: סדין אדום ובאמצעו סהר וכוכב 24.10.2013  | 
עמרי פז
»»
משת"פים? מנרמלים? למי אכפת! 23.10.2013  | 
אסף דוד
»»
כאן רצים בכיף: רוח אורבנית חדשה בקהיר 20.10.2013  | 
דותן הלוי
»»
משטרת הדת בסעודיה תחת מתקפה 18.10.2013  | 
חוסין אל-ע'ול
»»
בין קורפורציה דמוקרטית-ביורוקרטית לממלכה 18.10.2013  | 
אסף חזני
»»
שלום ארכיאולוגי בין ישראל לפלסטין 12.10.2013  | 
רפי גרינברג
»»
בין "כתם קל של עננה קטנה" ל"טפיחה קלה בכנף" 11.10.2013  | 
אסף חזני
»»
להפריד את צה"ל ממערכת החינוך 09.10.2013  | 
דליה גבריאלי נורי
»»
אינטלקטואלים ערבים נגד מעשיהם של הקיצוניים 06.10.2013  | 
חוסין אל-ע'ול
»»
לחיות בסרט איראני 05.10.2013  | 
אסף חזני
»»
צוות