יחסי יהודים ערבים

אנחנו כאן אורחים לרגע? הבט סביב!10.01.2014   |  אסף חזני


ה"יעילות" ההרסנית שבה אנחנו מתעלמים מהמרחב היא גם פחד ממנו ומסביבתנו: פחד מפני התפשטות לא יעילה, לא מתוכננת, לא מגודרת. המבצר הוא המרכז, והחיבורים אליו הם סכנה שיש לצמצם את החשיפה אליה. אם ערביי הגליל הם מפחידים, אולי גם עניי חצור כך.

פעימה של שחרור אסירים לקידום הפיוס 09.01.2014  | 
איריס שגב
»»
אנחנו כאן אורחים לרגע, הבט סביב 03.01.2014  | 
אסף חזני
»»
המשרד לאסטרטגיה מאיימת ולמודיעין יחסי 30.12.2013  | 
אסף דוד
»»
יש פרטנר למלחמה בטרור אבל אין פרטנר לשלום 28.12.2013  | 
נמרוד הורביץ
»»
נאום פרעה: שנאת זרים אז ועכשיו 19.12.2013  | 
666 666
»»
עולמו ההפוך של בוגי יעלון 09.12.2013  | 
נמרוד הורביץ
»»
תרפ"ט: שיחה עם הלל כהן 06.12.2013  | 
אסף חזני
»»
אסור להקריא את דו"ח ועדת אור! 17.11.2013  | 
רון גרליץ
»»
תום עידן העמימות 16.11.2013  | 
666 666
»»
על מפגשים שלא אירעו 01.11.2013  | 
אסף חזני
»»
להכיר ביתרונות החיים בקו התפר 26.10.2013  | 
אסף חזני
»»
משת"פים? מנרמלים? למי אכפת! 23.10.2013  | 
אסף דוד
»»
צוות