תרבות וחברה

מתוך שלא לשמה: מסגדים ירוקים במדינות ערביות04.03.2018   |  משה טרדימן


מגמת המסגדים ה"ירוקים״ במדינות ערביות נובעת בעיקר מאינטרס כלכלי ופוליטי לצמצם את התלות בנפט ולגוון את מקורות האנרגיה. אולם התוצאה היא גם התפתחות של מגמות ירוקות ועלייה במודעות סביבתית

הכירו את עמיתי המחקר: ענבל נסים-לובטון 25.02.2018  | 
ענבל נסים-לובטון
»»
התרבות הפוליטית בכווית: בין מסורת למודרנה 08.02.2018  | 
שאול ינאי
»»
הכירו את עמיתי המחקר: אילת לוי 04.02.2018  | 
אילת לוי
»»
יופי הוא פצע מפתיע 02.02.2018  | 
גיורא אלירז
»»
אמצעי התקשורת הפלסטיניים: אפיון ונראטיבים 29.01.2018  | 
עמיר טאובר
»»
הכירו את עמיתי המחקר: נועם זיצמן 28.01.2018  | 
נועם זיצמן
»»
שוברים שתיקה באיראן 26.01.2018  | 
איריס פרוכטר־רונן
»»
מגורים משותפים ויחסים מיניים בחברות מוסלמיות 23.01.2018  | 
רג'אא נאטור
»»
אין קדושה בעיר תשושה 15.01.2018  | 
ז'נאן בסול
»»
הכירו את עמיתי המחקר: ז'נאן בסול 27.12.2017  | 
ז'נאן בסול
»»
דורות של ביקורת ואין נצנוץ של תקווה 24.12.2017  | 
מרזוק אלחלבי
»»
הכירו את עמיתי המחקר: ד"ר איריס פרוכטר-רונן 13.12.2017  | 
איריס פרוכטר־רונן
»»
צוות