תרבות וחברה

לימודי ליבה לחרדים - ויכוח סרק?21.08.2012   |  יצחק גייגר


חיוב בנים חרדים ללמוד לימודי ליבה שנוי במחלוקת הן מבחינה דמוקרטית הן לאור אופיין, גיבושן ויישומן של תוכניות הליבה. הפנמת תובנה זאת עשויה להשפיע לטובה על השיח החינוכי ועל מערכת היחסים בין דתיים לחילוניים בישראל.

על רדיפת הבהאים באיראן 16.08.2012  | 
מורן שרוני
»»
אליטות אטומות, צדק חברתי ומלחמה באיראן ובישראל 08.08.2012  | 
שאול ינאי
»»
החברה הפלסטינית והכחשת השואה 05.08.2012  | 
אלחנן מילר
»»
גזענות נגד נשים במרחב הדתי 01.08.2012  | 
שאול ינאי
»»
איראן ומלחמת התרבות נגד המערב 26.07.2012  | 
שאול ינאי
»»
על יחסי דת ומדינה והפולמוס על הוראת האזרחות 25.07.2012  | 
יצחק גייגר
»»
"הזכות לחינוך" - גירסת איראן 24.07.2012  | 
מורן שרוני
»»
ההנהגה הערבית בישראל וסוגיית השירות האזרחי־לאומי 18.07.2012  | 
מוחמד אלעטאונה
»»
שוויון בנטל או הפרדה בין דת ומדינה? 17.07.2012  | 
אורן ברק
»»
ההסכם לפינוי מחנות צה"ל: מיליטריזם ומקרקעין 06.07.2012  | 
עמירם אורן
»»
האתגרים של הנשיא מורסי 24.06.2012  | 
אלחנן מילר
»»
על הדרה, גזענות ושנאת האחר 21.06.2012  | 
בתיה רודד
»»
צוות