מאמרים

המשת"פ הסמוי החופשי והמשת"פ הגלוי הכלוא28.02.2014   |  אסף חזני


הסרט "שרקיה" מראה כי המשת"פ הפועל במחשכים, החותר והמערער, שהוא גיבורם של הסרטים "בית לחם" ו"עומר", נותר בסופו של דבר חופשי יותר מהמשתף פעולה בגלוי. זה עומד לבדו מול כוחות חיצוניים המשתמשים בו לתכליותיהם; לו עצמו אין תכלית ברורה, וספק אם בכלל יכולה להיות לו תכלית כזו.

עירוניות ומהפכה במצרים 27.02.2014  | 
דותן הלוי
»»
עוברים ללמידה משמעותית של ערבית 24.02.2014  | 
אלון פרגמן
»»
העם לא רוצה אל-קאעדה 22.02.2014  | 
נמרוד הורביץ
»»
סרט ערבי-יהודי 21.02.2014  | 
אסף חזני
»»
ראש הממשלה מרכיב את ממשלתו החדשה 19.02.2014  | 
אלון פרגמן
»»
הפלסטינים: לקראת שלום של מפסידים 18.02.2014  | 
אלחנן מילר
»»
פיצול האישיות של יאפא 16.02.2014  | 
נועם מורחי
»»
הששים להרוג אינם לובשים מדים 15.02.2014  | 
אסף חזני
»»
מרוויחים ומפסידים מכלכלת השלום 10.02.2014  | 
עמרי אילת
»»
להיפטר ממורשת החד-צדדיוּת של שרון 09.02.2014  | 
ז. כהנוב
»»
מתוכנית הגרעין לפיתוח כלכלי: התרחבות הדרישה לסדר עדיפויות חדש באיראן 08.02.2014  | 
רז צימט
»»
בגידה לאומית ורומנטית 07.02.2014  | 
אסף חזני
»»
צוות