מאמרים
מאמר
03.06.2019

מפגש עם "פוליטיקאיות צעירות" באוניברסיטת חיפה

איך אפשר להתמודד עם Fake news? וכיצד כדאי לפעול בעידן של ריבוי ערוצי התקשורת? במה חשוב לצייד נשים צעירות השואפות להתברג במנגנונים פוליטיים ולהוביל קבוצות שונות?
ביום שלישי, 28 במאי, נפגשה רונית פיסו עם קבוצת סטודנטיות בקורס "פוליטיקאיות צעירות" המתקיים באוניברסיטת חיפה. 
 
דיברנו על הפעילות ועל היעדים של הפורום לחשיבה אזורית, וכן על מעגלי ההשפעה של הפורום - בתקשורת הממוסדת, במרחב האינטרנטי ובפעילות ציבורית - ובררנו כיצד הן צורכות את התוכן של הפורום. בשיחה עלו השאלות: כיצד ניתן להתמודד עם Fake news? וכיצד כדאי לפעול בעידן של ריבוי ערוצי התקשורת?
 
 
נושאים נוספים היו חשיבות הידע המקצועי והתמקצעות כבסיס לשינוי, בעיקר לנשים צעירות השואפות להתברג במנגנונים פוליטיים ולהוביל קבוצות שונות. נושא נוסף היה חשיבות החיבור שלהן לארגונים הפועלים לשינוי המציאות, כמקור של ידע וכמסגרת התארגנות. 
  
הסטודנטיות מצידן דיברו על מעורבות נשים בסכסוך הישראלי-פלסטיני ועל האופנים שונים שבהם הן יכולות להיות פעילות ומעורבות, כסטודנטיות כיום וכפוליטיקאיות לעתיד.  
 
אנחנו עוד נשמע עליהן בהמשך! 
מאמרים נוספים