מאמרים
פודקסט/אודיו
15.05.2019

פודקסט אזורית לוחצת - פרק 3

על סודות ושקרים במדיניות הביטחון של ישראל: ישראלים רבים מוכנים לוותר על נתחים מזכותם לדעת ומחובתם של אישי ציבור לדווח לציבור על הנעשה בשמו. הם גם מוכנים להרחבת מרחב השקר, שנועד להגן על הסוד, היינו על האמת עצמה
מאמרים נוספים