מאמרים
פודקסט/אודיו
17.08.2020

אזורית לוחצת: עבר, הווה וכוח רך בהסבת איה סופיה למסגד

ד"ר צמרת לוי-דפני מתארחת לשיחה בעניין אירוע שבמשך מספר ימים עמד במרכז תשומת הלב התקשורתית העולמית – הפיכתה (מחדש) של האיה סופיה באיסטנבול למסגד
מאמרים נוספים