Below are share buttons

אדריכל של רצח עם

שמואל לדרמן 07.08.19 בעקבות מותו של נואון צ'יאה, האידאולוג של הקמר רוז' – המפלגה הקומוניסטית של קמבודיה – האחראית לרצח כשני מיליון הרוגים

שמואל לדרמן 07.08.19 בעקבות מותו של נואון צ'יאה, האידאולוג של הקמר רוז' – המפלגה הקומוניסטית של קמבודיה – האחראית לרצח כשני מיליון הרוגים

Below are share buttons

קוראים יקרים
פורום החשיבה האזורית הוא ארגון ללא מטרות רווח
אנו יודעים כי גם אלה אינם ימים קלים עבורכם, וכי לא קל למצוא את הפניות התומכות בעבודתנו.

בין אם תוכלו לתמוך בנו כלכלית ובין אם פשוט להקדיש לנו את הזמן ותשומת הלב בקריאה – אנו אסירי תודה.

לקריאה ותמיכה