Below are share buttons

איך מקימים גדוד בחמישה שלבים פשוטים

במבט מבפנים על מלחמת האזרחים בסוריה מסופר ומנותח האופן שבו צבא המורדים הולך ומוקם. מדובר בתהליך אנרכי שבמקום ליצור את היסודות לממסד חלופי מניח יסודות לאנרכיה מתמשכת

במבט מבפנים על מלחמת האזרחים בסוריה מסופר ומנותח האופן שבו צבא המורדים הולך ומוקם. מדובר בתהליך אנרכי שבמקום ליצור את היסודות לממסד חלופי מניח יסודות לאנרכיה מתמשכת

Below are share buttons

קוראים יקרים
פורום החשיבה האזורית הוא ארגון ללא מטרות רווח
אנו יודעים כי גם אלה אינם ימים קלים עבורכם, וכי לא קל למצוא את הפניות התומכות בעבודתנו.

בין אם תוכלו לתמוך בנו כלכלית ובין אם פשוט להקדיש לנו את הזמן ותשומת הלב בקריאה – אנו אסירי תודה.

לקריאה ותמיכה