Below are share buttons

דאגה במערב מהאפשרות שאסד ישתמש בנשק כימי נגד המורדים

במאמר רווי רמזים מודיעיניים מביעים מקורות רשמיים בארה"ב ובמדינות מערביות נוספות, ובהן ישראל, דאגה משתי התפתחויות מטרידות בלחימה בסוריה. הראשונה, העלמת עין שיטתית של המשטר העיראקי מרכבת נשק אווירית העוברת מאיראן לסוריה בשמי המדינה, ומשיתוף פעולה של בגדד עם טהראן. ההתפתחות המטרידה עוד יותר היא הכנות של המשטר הסורי להפעיל את מצבורי הנשק הכימי שברשותו נגד המורדים, הכנות שאף שלא נשלמו הן מתקדמות מאד

במאמר רווי רמזים מודיעיניים מביעים מקורות רשמיים בארה"ב ובמדינות מערביות נוספות, ובהן ישראל, דאגה משתי התפתחויות מטרידות בלחימה בסוריה. הראשונה, העלמת עין שיטתית של המשטר העיראקי מרכבת נשק אווירית העוברת מאיראן לסוריה בשמי המדינה, ומשיתוף פעולה של בגדד עם טהראן. ההתפתחות המטרידה עוד יותר היא הכנות של המשטר הסורי להפעיל את מצבורי הנשק הכימי שברשותו נגד המורדים, הכנות שאף שלא נשלמו הן מתקדמות מאד

Below are share buttons

קוראים יקרים
פורום החשיבה האזורית הוא ארגון ללא מטרות רווח
אנו יודעים כי גם אלה אינם ימים קלים עבורכם, וכי לא קל למצוא את הפניות התומכות בעבודתנו.

בין אם תוכלו לתמוך בנו כלכלית ובין אם פשוט להקדיש לנו את הזמן ותשומת הלב בקריאה – אנו אסירי תודה.

לקריאה ותמיכה