Below are share buttons

האם כאן תתחיל האינתיפאדה השלישית?

עיתונאי הניו יורק טיימס מגזין, בן אהרנרייך, ליווה את מארגני המאבק העממי הפלסטיני בנבי סאלח לאורך השנה האחרונה ומתאר מקרוב את מעגל המחאה והאלימות שהולך ומתפתח בגדה המערבית בחסות הקיפאון המדיני

עיתונאי הניו יורק טיימס מגזין, בן אהרנרייך, ליווה את מארגני המאבק העממי הפלסטיני בנבי סאלח לאורך השנה האחרונה ומתאר מקרוב את מעגל המחאה והאלימות שהולך ומתפתח בגדה המערבית בחסות הקיפאון המדיני

Below are share buttons

קוראים יקרים
פורום החשיבה האזורית הוא ארגון ללא מטרות רווח
אנו יודעים כי גם אלה אינם ימים קלים עבורכם, וכי לא קל למצוא את הפניות התומכות בעבודתנו.

בין אם תוכלו לתמוך בנו כלכלית ובין אם פשוט להקדיש לנו את הזמן ותשומת הלב בקריאה – אנו אסירי תודה.

לקריאה ותמיכה