הגיע הזמן לריאליזם חדש

הגישה הריאליסטית ליחסים בינ"ל היא הגישה המתמקדת בניתוח האינטרסים של שחקנים ובמתן מענה לאינטרסים הללו. לאחר כמעט ארבע מאות שנים בהן יחידת היסוד שעמדה בבסיס הניתוח הזה הייתה המדינה, עלייתם של השחקנים הלא-מדינתיים – ארגוני טרור, NGOs ועוד – בעשורים האחרונים העמידה בסימן שאלה את תקפות השיטה. דווקא עכשיו השעה כשרה לניסוח מחדש של הריאליזם ולחידוש השימוש בו

קוראים יקרים
פורום החשיבה האזורית הוא ארגון ללא מטרות רווח
אנו יודעים כי גם אלה אינם ימים קלים עבורכם, וכי לא קל למצוא את הפניות התומכות בעבודתנו.

בין אם תוכלו לתמוך בנו כלכלית ובין אם פשוט להקדיש לנו את הזמן ותשומת הלב בקריאה – אנו אסירי תודה.

לקריאה ותמיכה