Below are share buttons

הדתה ומחאת סרדינים: החינוך בעולם הערבי

אילת לוי 23.11 במצרים דוחסים 120 ילדים לכיתה, בעיראק אין מה לעשות עם התואר ובתימן יש דור אבוד שלא לומד במלחמה. אבל לבנון עושה חיל במתמטיקה, קטאר מתקרבת לסינגפור והצעירים במדינות ערב משכילים בהרבה מהוריהם. הצצה לבתי הספר של המזרח התיכון.

 

אילת לוי 23.11 במצרים דוחסים 120 ילדים לכיתה, בעיראק אין מה לעשות עם התואר ובתימן יש דור אבוד שלא לומד במלחמה. אבל לבנון עושה חיל במתמטיקה, קטאר מתקרבת לסינגפור והצעירים במדינות ערב משכילים בהרבה מהוריהם. הצצה לבתי הספר של המזרח התיכון.

 

Below are share buttons

קוראים יקרים
פורום החשיבה האזורית הוא ארגון ללא מטרות רווח
אנו יודעים כי גם אלה אינם ימים קלים עבורכם, וכי לא קל למצוא את הפניות התומכות בעבודתנו.

בין אם תוכלו לתמוך בנו כלכלית ובין אם פשוט להקדיש לנו את הזמן ותשומת הלב בקריאה – אנו אסירי תודה.

לקריאה ותמיכה