Below are share buttons

החברה הערבית בישראל: כלים שלובים

אין לאבד תקווה שדווקא הכלים השלובים שפועלים בחברה הערבית, ומפלסים דרך אל החברה היהודית, הם שיחוללו את התמורה החיובית ביחסי שתי החברות בארץ הזאת

אין לאבד תקווה שדווקא הכלים השלובים שפועלים בחברה הערבית, ומפלסים דרך אל החברה היהודית, הם שיחוללו את התמורה החיובית ביחסי שתי החברות בארץ הזאת

Below are share buttons

קוראים יקרים
פורום החשיבה האזורית הוא ארגון ללא מטרות רווח
אנו יודעים כי גם אלה אינם ימים קלים עבורכם, וכי לא קל למצוא את הפניות התומכות בעבודתנו.

בין אם תוכלו לתמוך בנו כלכלית ובין אם פשוט להקדיש לנו את הזמן ותשומת הלב בקריאה – אנו אסירי תודה.

לקריאה ותמיכה