Below are share buttons

המלחמה הנעלמת: "המשבר ההומניטרי החמור בעולם" – ארבע שנים למלחמה בתימן

ענבל נסים-לובטון 24.03.19 על מלחמת האזרחים המתחוללת בתימן, שבצילה מתרחש המשבר ההומניטרי החריף ביותר בעולם כיום. מהי מעורבות איראן וערב הסעודיה במלחמה? ומהם סיכויי ההצלחה של המשא ומתן בין הצדדים הלוחמים?

ענבל נסים-לובטון 24.03.19 על מלחמת האזרחים המתחוללת בתימן, שבצילה מתרחש המשבר ההומניטרי החריף ביותר בעולם כיום. מהי מעורבות איראן וערב הסעודיה במלחמה? ומהם סיכויי ההצלחה של המשא ומתן בין הצדדים הלוחמים?

Below are share buttons

קוראים יקרים
פורום החשיבה האזורית הוא ארגון ללא מטרות רווח
אנו יודעים כי גם אלה אינם ימים קלים עבורכם, וכי לא קל למצוא את הפניות התומכות בעבודתנו.

בין אם תוכלו לתמוך בנו כלכלית ובין אם פשוט להקדיש לנו את הזמן ותשומת הלב בקריאה – אנו אסירי תודה.

לקריאה ותמיכה