Below are share buttons

המספרים משקרים

בינואר 2010, בשיאו של הדיון על המשבר העולמי, הציגו שני כלכלנים בולטים מחקר המראה שגרעון ממשלתי גדול מונע צמיחה, על בסיסו טענו רבים כי המענה למשבר הכלכלי הוא קיצוצים, קיצוצים ועוד קיצוצים. סטודנט אמריקאי שניסה לשחזר את תוצאות המחקר גילה שהמסקנות אינן נובעות מהנתונים עליהם התבססו החוקרים

בינואר 2010, בשיאו של הדיון על המשבר העולמי, הציגו שני כלכלנים בולטים מחקר המראה שגרעון ממשלתי גדול מונע צמיחה, על בסיסו טענו רבים כי המענה למשבר הכלכלי הוא קיצוצים, קיצוצים ועוד קיצוצים. סטודנט אמריקאי שניסה לשחזר את תוצאות המחקר גילה שהמסקנות אינן נובעות מהנתונים עליהם התבססו החוקרים

Below are share buttons

קוראים יקרים
פורום החשיבה האזורית הוא ארגון ללא מטרות רווח
אנו יודעים כי גם אלה אינם ימים קלים עבורכם, וכי לא קל למצוא את הפניות התומכות בעבודתנו.

בין אם תוכלו לתמוך בנו כלכלית ובין אם פשוט להקדיש לנו את הזמן ותשומת הלב בקריאה – אנו אסירי תודה.

לקריאה ותמיכה