Below are share buttons

הערבים, ארדואן ורצח הארמנים

אלה אפק 25.05.19 אחרי שנים של שתיקה מעיזים במדינות ערב לדבר על "פשעי אבותיו של ארדואן" ולנקוב במילים "רצח עם". כמו תמיד זה קשור לפוליטיקה ולכסף
 
אלה אפק 25.05.19 אחרי שנים של שתיקה מעיזים במדינות ערב לדבר על "פשעי אבותיו של ארדואן" ולנקוב במילים "רצח עם". כמו תמיד זה קשור לפוליטיקה ולכסף
 
Below are share buttons

קוראים יקרים
פורום החשיבה האזורית הוא ארגון ללא מטרות רווח
אנו יודעים כי גם אלה אינם ימים קלים עבורכם, וכי לא קל למצוא את הפניות התומכות בעבודתנו.

בין אם תוכלו לתמוך בנו כלכלית ובין אם פשוט להקדיש לנו את הזמן ותשומת הלב בקריאה – אנו אסירי תודה.

לקריאה ותמיכה