Below are share buttons

הצצה מבפנים להתנחלויות של עטרת כוהנים בסילוואן

ערן צדקיהו, חוקר ירושלים ואיש שמאל, נענה למודעת דרושים לאבטחת מתחם חדש של עמותת הימין במזרח ירושלים. הוא חזר מלא התפעלות "מהנחישות ומשיטות העבודה היעילות"

ערן צדקיהו, חוקר ירושלים ואיש שמאל, נענה למודעת דרושים לאבטחת מתחם חדש של עמותת הימין במזרח ירושלים. הוא חזר מלא התפעלות "מהנחישות ומשיטות העבודה היעילות"

Below are share buttons

קוראים יקרים
פורום החשיבה האזורית הוא ארגון ללא מטרות רווח
אנו יודעים כי גם אלה אינם ימים קלים עבורכם, וכי לא קל למצוא את הפניות התומכות בעבודתנו.

בין אם תוכלו לתמוך בנו כלכלית ובין אם פשוט להקדיש לנו את הזמן ותשומת הלב בקריאה – אנו אסירי תודה.

לקריאה ותמיכה