Below are share buttons

הקמפיין המתאר את אובמה כאנטי-ישראלי מסכן את השפעת ארגוני הימין בארה"ב

ארגוני הימין הפרו-ישראליים בארה"ב, היהודים והנוצרים אוונגליסטים, השקיעו מאמץ רב בקמפיין הבחירות הנוכחי בתיאור הנשיא אובמה כמסוכן לישראל. אתר Politico טוען כי השפעת מאמצים אלה על הקול היהודי הייתה שולית לכל היותר, וכי הבחירה האסטרטגית להפוך את ישראל לסוגייה מרכזית בדיון על יחסי החוץ בבחירות אלה, מעמידה בסימן שאלה את השפעתם של ארגונים אלה במקרה של נצחון דמוקרטי. בשולי הדברים, מעריכים אישים פוליטיים בכירים כי בכל אופן, הפיכת התמיכה בישראל לסוגייה פוליטית, צפוייה לפגע בעיקר בישראל עצמה

ארגוני הימין הפרו-ישראליים בארה"ב, היהודים והנוצרים אוונגליסטים, השקיעו מאמץ רב בקמפיין הבחירות הנוכחי בתיאור הנשיא אובמה כמסוכן לישראל. אתר Politico טוען כי השפעת מאמצים אלה על הקול היהודי הייתה שולית לכל היותר, וכי הבחירה האסטרטגית להפוך את ישראל לסוגייה מרכזית בדיון על יחסי החוץ בבחירות אלה, מעמידה בסימן שאלה את השפעתם של ארגונים אלה במקרה של נצחון דמוקרטי. בשולי הדברים, מעריכים אישים פוליטיים בכירים כי בכל אופן, הפיכת התמיכה בישראל לסוגייה פוליטית, צפוייה לפגע בעיקר בישראל עצמה

Below are share buttons

קוראים יקרים
פורום החשיבה האזורית הוא ארגון ללא מטרות רווח
אנו יודעים כי גם אלה אינם ימים קלים עבורכם, וכי לא קל למצוא את הפניות התומכות בעבודתנו.

בין אם תוכלו לתמוך בנו כלכלית ובין אם פשוט להקדיש לנו את הזמן ותשומת הלב בקריאה – אנו אסירי תודה.

לקריאה ותמיכה