Below are share buttons

הרעלת מים והצתות: המלחמה הורגת את הסביבה

משה טרדימן 09.01.20 במלחמה הזאת הטבע הוא נשק: הצדדים הלוחמים בלוב חוסמים צינורות מים, מבעירים נפט ומפוצצים תשתיות אנרגיה. בטריפולי חיים עם זבל ברחובות, מחלות עור וים שאי אפשר לדוג בו. חשמל? יש, אבל רק לארבע שעות

משה טרדימן 09.01.20 במלחמה הזאת הטבע הוא נשק: הצדדים הלוחמים בלוב חוסמים צינורות מים, מבעירים נפט ומפוצצים תשתיות אנרגיה. בטריפולי חיים עם זבל ברחובות, מחלות עור וים שאי אפשר לדוג בו. חשמל? יש, אבל רק לארבע שעות

Below are share buttons

קוראים יקרים
פורום החשיבה האזורית הוא ארגון ללא מטרות רווח
אנו יודעים כי גם אלה אינם ימים קלים עבורכם, וכי לא קל למצוא את הפניות התומכות בעבודתנו.

בין אם תוכלו לתמוך בנו כלכלית ובין אם פשוט להקדיש לנו את הזמן ותשומת הלב בקריאה – אנו אסירי תודה.

לקריאה ותמיכה