Below are share buttons

השרים מתווכחים והחרם הולך ומתעצם

המנהל האקדמי של מולד, ד"ר אסף שרון, מבהיר כי החרמות המתרבים על ישראל הם רק חלק מהתמונה של הפגיעה במעמדה של ישראל. חלקיה האחרים של התמונה הם הפגיעה שגורמות ההתנחלויות לתדמיתה של ישראל מול המערב שאליו היא רוצה להשתייך, והנזק הכלכלי מאי שדרוג של יחסיה המדיניים והכלכליים של ישראל 

המנהל האקדמי של מולד, ד"ר אסף שרון, מבהיר כי החרמות המתרבים על ישראל הם רק חלק מהתמונה של הפגיעה במעמדה של ישראל. חלקיה האחרים של התמונה הם הפגיעה שגורמות ההתנחלויות לתדמיתה של ישראל מול המערב שאליו היא רוצה להשתייך, והנזק הכלכלי מאי שדרוג של יחסיה המדיניים והכלכליים של ישראל 

Below are share buttons

קוראים יקרים
פורום החשיבה האזורית הוא ארגון ללא מטרות רווח
אנו יודעים כי גם אלה אינם ימים קלים עבורכם, וכי לא קל למצוא את הפניות התומכות בעבודתנו.

בין אם תוכלו לתמוך בנו כלכלית ובין אם פשוט להקדיש לנו את הזמן ותשומת הלב בקריאה – אנו אסירי תודה.

לקריאה ותמיכה