Below are share buttons

יוחזר המנדט הבריטי לאלתר?

פרופ' אבישי מרגלית, עמית בכיר במולד, בתיאור מרתק של חוויותיו מירושלים המנדטורית. במאמרו שמתפרסם לרגל תרגומו לאנגלית של הספר "המנדטורים – ארץ ישראל 1948-1940" מאת הדרה לזר, שב מרגלית לתקופה וללקחים ההיסטוריים והפוליטיים ממנה

פרופ' אבישי מרגלית, עמית בכיר במולד, בתיאור מרתק של חוויותיו מירושלים המנדטורית. במאמרו שמתפרסם לרגל תרגומו לאנגלית של הספר "המנדטורים – ארץ ישראל 1948-1940" מאת הדרה לזר, שב מרגלית לתקופה וללקחים ההיסטוריים והפוליטיים ממנה

Below are share buttons

קוראים יקרים
פורום החשיבה האזורית הוא ארגון ללא מטרות רווח
אנו יודעים כי גם אלה אינם ימים קלים עבורכם, וכי לא קל למצוא את הפניות התומכות בעבודתנו.

בין אם תוכלו לתמוך בנו כלכלית ובין אם פשוט להקדיש לנו את הזמן ותשומת הלב בקריאה – אנו אסירי תודה.

לקריאה ותמיכה