Below are share buttons

כדי שהלמידה ב"יד ושם" תהיה מושכלת

מרזוק אלחלבי 26.01.20 מה יכולה ישראל של היום ללמד את באי הכנס לציון 75 שנים לשחרור אשוויץ? מה יכול מוסד "יד ושם" הנמצא במרחק של 15 דקות מכפרים פלסטיניים נצורים בגדרות ומחסומים ממזרח לגדר ההפרדה, להטיף למנהיגי העולם המעונבים, שסביר להניח כי הסיעו אותם מנמל התעופה לירושלים בכביש מס' 1 ולא בכביש 433. באמת, מה?

מרזוק אלחלבי 26.01.20 מה יכולה ישראל של היום ללמד את באי הכנס לציון 75 שנים לשחרור אשוויץ? מה יכול מוסד "יד ושם" הנמצא במרחק של 15 דקות מכפרים פלסטיניים נצורים בגדרות ומחסומים ממזרח לגדר ההפרדה, להטיף למנהיגי העולם המעונבים, שסביר להניח כי הסיעו אותם מנמל התעופה לירושלים בכביש מס' 1 ולא בכביש 433. באמת, מה?

Below are share buttons

קוראים יקרים
פורום החשיבה האזורית הוא ארגון ללא מטרות רווח
אנו יודעים כי גם אלה אינם ימים קלים עבורכם, וכי לא קל למצוא את הפניות התומכות בעבודתנו.

בין אם תוכלו לתמוך בנו כלכלית ובין אם פשוט להקדיש לנו את הזמן ותשומת הלב בקריאה – אנו אסירי תודה.

לקריאה ותמיכה