Below are share buttons

כסף כן גדל על העצים

האם אובמה יוכל לעקוף את משבר "תקרת החוב" באמצעות פרצה בחוק שמאפשרת לנשיא לטבוע מטבעות פלטיניום? חתן פרס נובל בכלכלה פול קרוגמן מפציר באובמה להתעלם מניסיונות החבלה הפוליטיים של הרפובליקאים ולהורות על ייצור מטבע בן טריליון דולר.

האם אובמה יוכל לעקוף את משבר "תקרת החוב" באמצעות פרצה בחוק שמאפשרת לנשיא לטבוע מטבעות פלטיניום? חתן פרס נובל בכלכלה פול קרוגמן מפציר באובמה להתעלם מניסיונות החבלה הפוליטיים של הרפובליקאים ולהורות על ייצור מטבע בן טריליון דולר.

Below are share buttons

קוראים יקרים
פורום החשיבה האזורית הוא ארגון ללא מטרות רווח
אנו יודעים כי גם אלה אינם ימים קלים עבורכם, וכי לא קל למצוא את הפניות התומכות בעבודתנו.

בין אם תוכלו לתמוך בנו כלכלית ובין אם פשוט להקדיש לנו את הזמן ותשומת הלב בקריאה – אנו אסירי תודה.

לקריאה ותמיכה