Below are share buttons

לבחון את הסבלנות הסעודית

ד"ר שאול ינאי 15.09.2019 למעלה מ-100 מתקפות ישירות על ידי איראנים ובני בריתה היו השנה על ערב הסעודית. מדוע ערב הסעודית לא מגיבה? מדקה 19:40 עד 26:40.

ד"ר שאול ינאי 15.09.2019 למעלה מ-100 מתקפות ישירות על ידי איראנים ובני בריתה היו השנה על ערב הסעודית. מדוע ערב הסעודית לא מגיבה? מדקה 19:40 עד 26:40.

Below are share buttons

קוראים יקרים
פורום החשיבה האזורית הוא ארגון ללא מטרות רווח
אנו יודעים כי גם אלה אינם ימים קלים עבורכם, וכי לא קל למצוא את הפניות התומכות בעבודתנו.

בין אם תוכלו לתמוך בנו כלכלית ובין אם פשוט להקדיש לנו את הזמן ותשומת הלב בקריאה – אנו אסירי תודה.

לקריאה ותמיכה