Below are share buttons

מיתוס היד החזקה על שולחן הניתוחים

יריב מוהר, 16.03.20. המזרח התיכון הוא אזור משופע באלימות פוליטית, כולל טרור ולוחמת גרילה. לא פלא אם כן, שבחברות רבות באזור שוררת האמונה כי יד קשה היא כלי יעיל למאבק בטרור. 

יריב מוהר, 16.03.20. המזרח התיכון הוא אזור משופע באלימות פוליטית, כולל טרור ולוחמת גרילה. לא פלא אם כן, שבחברות רבות באזור שוררת האמונה כי יד קשה היא כלי יעיל למאבק בטרור. 

Below are share buttons

קוראים יקרים
פורום החשיבה האזורית הוא ארגון ללא מטרות רווח
אנו יודעים כי גם אלה אינם ימים קלים עבורכם, וכי לא קל למצוא את הפניות התומכות בעבודתנו.

בין אם תוכלו לתמוך בנו כלכלית ובין אם פשוט להקדיש לנו את הזמן ותשומת הלב בקריאה – אנו אסירי תודה.

לקריאה ותמיכה