Below are share buttons

ממשיכים להשקיע בשטחים

על פי נתוני הלמ"ס שהגיעו לידי "כלכליסט" בראשית 2012 נמשכה ההוצאה הממשלתית הגבוהה על השטחים ותושביהם בהשוואה לנעשה בתוך תחומי הקו הירוק. מאפיינים אלה נותרים בולטים גם אם מנכים הוצאות שהיו מגיעות עבור אותם האזרחים אם היו מתגוררים ממערב לקו

על פי נתוני הלמ"ס שהגיעו לידי "כלכליסט" בראשית 2012 נמשכה ההוצאה הממשלתית הגבוהה על השטחים ותושביהם בהשוואה לנעשה בתוך תחומי הקו הירוק. מאפיינים אלה נותרים בולטים גם אם מנכים הוצאות שהיו מגיעות עבור אותם האזרחים אם היו מתגוררים ממערב לקו

Below are share buttons

קוראים יקרים
פורום החשיבה האזורית הוא ארגון ללא מטרות רווח
אנו יודעים כי גם אלה אינם ימים קלים עבורכם, וכי לא קל למצוא את הפניות התומכות בעבודתנו.

בין אם תוכלו לתמוך בנו כלכלית ובין אם פשוט להקדיש לנו את הזמן ותשומת הלב בקריאה – אנו אסירי תודה.

לקריאה ותמיכה