Below are share buttons

מנהיג עם חזון

גם אם קונגרס לעומתי ימנע בעדו מלממש במלואו את החזון שהציג בנאום מצב האומה אמש, הנשיא אובמה של הכהונה השנייה לא הולך על פשרות עם הרפובליקנים. הוא מנסה לבנות אמריקה אחרת: העלאה של שכר המינימום לרמה הגבוהה זה עשורים, צמצום פליטת מזהמים, שיפור תשתיות ועוד. עזרא קליין מהוושינגטון פוסט מנתח

גם אם קונגרס לעומתי ימנע בעדו מלממש במלואו את החזון שהציג בנאום מצב האומה אמש, הנשיא אובמה של הכהונה השנייה לא הולך על פשרות עם הרפובליקנים. הוא מנסה לבנות אמריקה אחרת: העלאה של שכר המינימום לרמה הגבוהה זה עשורים, צמצום פליטת מזהמים, שיפור תשתיות ועוד. עזרא קליין מהוושינגטון פוסט מנתח

Below are share buttons

קוראים יקרים
פורום החשיבה האזורית הוא ארגון ללא מטרות רווח
אנו יודעים כי גם אלה אינם ימים קלים עבורכם, וכי לא קל למצוא את הפניות התומכות בעבודתנו.

בין אם תוכלו לתמוך בנו כלכלית ובין אם פשוט להקדיש לנו את הזמן ותשומת הלב בקריאה – אנו אסירי תודה.

לקריאה ותמיכה