Below are share buttons

עיניים לשמיים: המעצמות מוטרדות מהתחזקות סין באפריקה, ואתיופיה לוקחת את הבכורה

משה טרדימן 23.11.18 ארה"ב, רוסיה, יפן והודו מתחרות על השפעה ועיסקאות באפריקה. במקביל, לאחר שהוביל את תהליכי השלום ביבשת מנהיג אתיופיה מסמן את היעד הבא: לוויין אפריקני ראשון בחלל

משה טרדימן 23.11.18 ארה"ב, רוסיה, יפן והודו מתחרות על השפעה ועיסקאות באפריקה. במקביל, לאחר שהוביל את תהליכי השלום ביבשת מנהיג אתיופיה מסמן את היעד הבא: לוויין אפריקני ראשון בחלל

Below are share buttons

קוראים יקרים
פורום החשיבה האזורית הוא ארגון ללא מטרות רווח
אנו יודעים כי גם אלה אינם ימים קלים עבורכם, וכי לא קל למצוא את הפניות התומכות בעבודתנו.

בין אם תוכלו לתמוך בנו כלכלית ובין אם פשוט להקדיש לנו את הזמן ותשומת הלב בקריאה – אנו אסירי תודה.

לקריאה ותמיכה