Below are share buttons

על זכייתה של הסופרת העומאנית ג'וח'ה אל-חארת' בפרס היוקרתי מאן בוקר

ז'נאן בסול 02.06.19 ריאיון עם ז'נאן בסול על זכייתה של הסופרת העומאנית ג'וח'ה אל-חארת' בפרס היוקרתי מאן בוקר. אל-חארת' היא הסופרת הערבייה הראשונה הזוכה בפרס הזה. בסול מספרת על הספר הפמיניסטי "גברות הירח", שבזכותו זכתה אל-חארת' בפרס, ועל המסרים האוניברסליים שבו

ז'נאן בסול 02.06.19 ריאיון עם ז'נאן בסול על זכייתה של הסופרת העומאנית ג'וח'ה אל-חארת' בפרס היוקרתי מאן בוקר. אל-חארת' היא הסופרת הערבייה הראשונה הזוכה בפרס הזה. בסול מספרת על הספר הפמיניסטי "גברות הירח", שבזכותו זכתה אל-חארת' בפרס, ועל המסרים האוניברסליים שבו

Below are share buttons

קוראים יקרים
פורום החשיבה האזורית הוא ארגון ללא מטרות רווח
אנו יודעים כי גם אלה אינם ימים קלים עבורכם, וכי לא קל למצוא את הפניות התומכות בעבודתנו.

בין אם תוכלו לתמוך בנו כלכלית ובין אם פשוט להקדיש לנו את הזמן ותשומת הלב בקריאה – אנו אסירי תודה.

לקריאה ותמיכה