Below are share buttons

עמיר טאובר על הפצצת תחנת טלוויזיה ברצועת עזה

13.11.18 תחנת אל-אקצא היא התחנה הרשמית של חמאס, והיא משדרת תוכניות אירוח, תוכניות דת, וגם תוכניות לילדים המקדמות את מסרי התנועה. מה חשיבותה בעיני צה"ל, בעיני תושבי עזה ובעיני אנשי חמאס? (מדקה 2:10)

13.11.18 תחנת אל-אקצא היא התחנה הרשמית של חמאס, והיא משדרת תוכניות אירוח, תוכניות דת, וגם תוכניות לילדים המקדמות את מסרי התנועה. מה חשיבותה בעיני צה"ל, בעיני תושבי עזה ובעיני אנשי חמאס? (מדקה 2:10)

Below are share buttons

קוראים יקרים
פורום החשיבה האזורית הוא ארגון ללא מטרות רווח
אנו יודעים כי גם אלה אינם ימים קלים עבורכם, וכי לא קל למצוא את הפניות התומכות בעבודתנו.

בין אם תוכלו לתמוך בנו כלכלית ובין אם פשוט להקדיש לנו את הזמן ותשומת הלב בקריאה – אנו אסירי תודה.

לקריאה ותמיכה