Below are share buttons

פתרון שתי המדינות לא הולך לשום מקום

מנכ"ל מולד, אבנר ענבר, תוקף את תזת "אי ההפיכות" הגורסת שפתרון שתי המדינות לא יוכל להתממש בשל התפשטות ההתנחלויות. ענבר משיב בכך למזכיר המדינה, ג'ון קרי, שהציב חלון זמנים של שנתיים אחריו, משום מה, לא ניתן יהיה עוד לפתור את הסכסוך

מנכ"ל מולד, אבנר ענבר, תוקף את תזת "אי ההפיכות" הגורסת שפתרון שתי המדינות לא יוכל להתממש בשל התפשטות ההתנחלויות. ענבר משיב בכך למזכיר המדינה, ג'ון קרי, שהציב חלון זמנים של שנתיים אחריו, משום מה, לא ניתן יהיה עוד לפתור את הסכסוך

Below are share buttons

קוראים יקרים
פורום החשיבה האזורית הוא ארגון ללא מטרות רווח
אנו יודעים כי גם אלה אינם ימים קלים עבורכם, וכי לא קל למצוא את הפניות התומכות בעבודתנו.

בין אם תוכלו לתמוך בנו כלכלית ובין אם פשוט להקדיש לנו את הזמן ותשומת הלב בקריאה – אנו אסירי תודה.

לקריאה ותמיכה