Below are share buttons

קווי מתאר למדיניות אמריקאית חדשה מול המזה"ת המשתנה

על רקע השינויים הדרמטיים במזרח התיכון, סטיבן מק-ינרני טוען כי נדרש שינוי במאפייני הדיאלוג של הממשל האמריקאי הבא. המאמר טוען כי אף שהממשל גיוון את בני השיח שלו והחל לדבר עם מפלגות אסלאמיות שהיו מוקצות מחמת מיאוס, הוא שמר על המדיניות לפיה דיפלומטיה אמריקאית פועלת מול גופים ממסדיים. כתחליף לכך מציע המאמר להרחיב בצורה ניכרת את שיתוף הפעולה עם גופי חברה אזרחית במדינות האזור
על רקע השינויים הדרמטיים במזרח התיכון, סטיבן מק-ינרני טוען כי נדרש שינוי במאפייני הדיאלוג של הממשל האמריקאי הבא. המאמר טוען כי אף שהממשל גיוון את בני השיח שלו והחל לדבר עם מפלגות אסלאמיות שהיו מוקצות מחמת מיאוס, הוא שמר על המדיניות לפיה דיפלומטיה אמריקאית פועלת מול גופים ממסדיים. כתחליף לכך מציע המאמר להרחיב בצורה ניכרת את שיתוף הפעולה עם גופי חברה אזרחית במדינות האזור
Below are share buttons

קוראים יקרים
פורום החשיבה האזורית הוא ארגון ללא מטרות רווח
אנו יודעים כי גם אלה אינם ימים קלים עבורכם, וכי לא קל למצוא את הפניות התומכות בעבודתנו.

בין אם תוכלו לתמוך בנו כלכלית ובין אם פשוט להקדיש לנו את הזמן ותשומת הלב בקריאה – אנו אסירי תודה.

לקריאה ותמיכה