Below are share buttons

קולנוע גאה בעולם הערבי

איריס פרוכטר־רונן 26.06.19 בקולנוע הערבי בעבר הואשם המערב בכל תחלואי החברה, ובהם ההומוסקסואליות. עד כמה משקף הקולנוע את יחס החברה והמדינה ללהט"ב, ומה הייתה השפעת האביב הערבי על היחס הזה?

איריס פרוכטר־רונן 26.06.19 בקולנוע הערבי בעבר הואשם המערב בכל תחלואי החברה, ובהם ההומוסקסואליות. עד כמה משקף הקולנוע את יחס החברה והמדינה ללהט"ב, ומה הייתה השפעת האביב הערבי על היחס הזה?

Below are share buttons

קוראים יקרים
פורום החשיבה האזורית הוא ארגון ללא מטרות רווח
אנו יודעים כי גם אלה אינם ימים קלים עבורכם, וכי לא קל למצוא את הפניות התומכות בעבודתנו.

בין אם תוכלו לתמוך בנו כלכלית ובין אם פשוט להקדיש לנו את הזמן ותשומת הלב בקריאה – אנו אסירי תודה.

לקריאה ותמיכה