Below are share buttons

קולנוע מן המזרח התיכון

איריס פרוכטר־רונן 18.02.2020 על הסרט האלג'ירי, שלא הוקרן בפסטיבל בסופו של דבר; על בימאיות עצמאיות וביקורתיות, ועל הסרט המצרי "המומיה"

איריס פרוכטר־רונן 18.02.2020 על הסרט האלג'ירי, שלא הוקרן בפסטיבל בסופו של דבר; על בימאיות עצמאיות וביקורתיות, ועל הסרט המצרי "המומיה"

Below are share buttons

קוראים יקרים
פורום החשיבה האזורית הוא ארגון ללא מטרות רווח
אנו יודעים כי גם אלה אינם ימים קלים עבורכם, וכי לא קל למצוא את הפניות התומכות בעבודתנו.

בין אם תוכלו לתמוך בנו כלכלית ובין אם פשוט להקדיש לנו את הזמן ותשומת הלב בקריאה – אנו אסירי תודה.

לקריאה ותמיכה