Below are share buttons

שיח' מוסלמי ופרשן יהודי נכנסים למסגד

באמצעות סיפורה של תביעה שהוגשה על ידי ארגון זכויות אדם בתוניסיה נגד שיח' שקרא לאל להכות את היהודיות והיהודים בעקרוּת, והאופן בו דווח סיפור זה בישראל, מבקר ד"ר אסף דוד את הסיקור החד מימדי בישראל של הנעשה בעולם הערבי, הנובע מעצלות וממגמתיות

באמצעות סיפורה של תביעה שהוגשה על ידי ארגון זכויות אדם בתוניסיה נגד שיח' שקרא לאל להכות את היהודיות והיהודים בעקרוּת, והאופן בו דווח סיפור זה בישראל, מבקר ד"ר אסף דוד את הסיקור החד מימדי בישראל של הנעשה בעולם הערבי, הנובע מעצלות וממגמתיות

Below are share buttons

קוראים יקרים
פורום החשיבה האזורית הוא ארגון ללא מטרות רווח
אנו יודעים כי גם אלה אינם ימים קלים עבורכם, וכי לא קל למצוא את הפניות התומכות בעבודתנו.

בין אם תוכלו לתמוך בנו כלכלית ובין אם פשוט להקדיש לנו את הזמן ותשומת הלב בקריאה – אנו אסירי תודה.

לקריאה ותמיכה