Below are share buttons

תגובת ישראל למהלך הפלסטיני באו"ם – עלבון לאינטיליגנציה

וויליאם סלייטן מנסה להסביר במאמר בטון משועשע איך הצליחה ישראל להגיע עם תמיכה אפסית להצבעה באו"ם על הכרה ברשות הפלסטינית כמדינה משקיפה שאיננה חברה. סלייטן מסביר כי הסיבה לכך הייתה שרבות מטענות הממסד הישראלי פשוט לא היו הגיוניות ומונה בהקשר הזה את האשמת הפלסטינים בחד צדדיות ובהסתה, בדרישה כי ההכרה הפלסטינית בישראל תתרחב להכרה בה כמדינה יהודית ובהאשמתם ב"טרור" מדיני

וויליאם סלייטן מנסה להסביר במאמר בטון משועשע איך הצליחה ישראל להגיע עם תמיכה אפסית להצבעה באו"ם על הכרה ברשות הפלסטינית כמדינה משקיפה שאיננה חברה. סלייטן מסביר כי הסיבה לכך הייתה שרבות מטענות הממסד הישראלי פשוט לא היו הגיוניות ומונה בהקשר הזה את האשמת הפלסטינים בחד צדדיות ובהסתה, בדרישה כי ההכרה הפלסטינית בישראל תתרחב להכרה בה כמדינה יהודית ובהאשמתם ב"טרור" מדיני

Below are share buttons

קוראים יקרים
פורום החשיבה האזורית הוא ארגון ללא מטרות רווח
אנו יודעים כי גם אלה אינם ימים קלים עבורכם, וכי לא קל למצוא את הפניות התומכות בעבודתנו.

בין אם תוכלו לתמוך בנו כלכלית ובין אם פשוט להקדיש לנו את הזמן ותשומת הלב בקריאה – אנו אסירי תודה.

לקריאה ותמיכה