תחקיר מרכז קשב: ועדת הבחירות אינה אוכפת חוקי פרסום סקרים

ב-2002 תוקן חוק הבחירות בהתאם לסטנדרטים בינלאומיים ומאז הוא דורש כי מלוא הפרטים הנוגעים לסקרים המפורסמים בתקופת בחירות יוגשו לועדת הבחירות המרכזית ויהיו פתוחים לציבור, ובכלל זאת נתוני המזמינים והמממנים. תחקיר מרכז קשב מגלה כי למרות החוק, אף לא סקר אחד הוגש לועדה, שבתגובה לפניות מודה כי אין לה כלים לאכוף את החוק. בינתיים, עד שימצא מנגנון אכיפה שיסייע לועדת הבחירות לעמוד בחוק, דעת הקהל חשופה לסקרים מוטים ובלתי שקופים

קוראים יקרים
פורום החשיבה האזורית הוא ארגון ללא מטרות רווח
אנו יודעים כי גם אלה אינם ימים קלים עבורכם, וכי לא קל למצוא את הפניות התומכות בעבודתנו.

בין אם תוכלו לתמוך בנו כלכלית ובין אם פשוט להקדיש לנו את הזמן ותשומת הלב בקריאה – אנו אסירי תודה.

לקריאה ותמיכה