Below are share buttons

iVoteIsrael אינו בלתי מזוהה אלא תומך ברפובליקנים

רבים נתקלו בחודשיים האחרונים בפרסומות ברשתות חברתיות בישראל לארגון iVoteIsrael. הארגון, הטוען שאין לו קשר לאף אחד מן המתמודדים בבחירות בארה"ב, קורא לישראלים בעלי אזרחות אמריקאית לממש את זכות הבחירה שלהם שם. עם זאת, בסדרה של תחקירים הולך ומתברר כי היומרה לאי-זיהוי היא יומרה ותו לא משום שלארגון קשרים הדוקים למפלגה הרפובליקנית
רבים נתקלו בחודשיים האחרונים בפרסומות ברשתות חברתיות בישראל לארגון iVoteIsrael. הארגון, הטוען שאין לו קשר לאף אחד מן המתמודדים בבחירות בארה"ב, קורא לישראלים בעלי אזרחות אמריקאית לממש את זכות הבחירה שלהם שם. עם זאת, בסדרה של תחקירים הולך ומתברר כי היומרה לאי-זיהוי היא יומרה ותו לא משום שלארגון קשרים הדוקים למפלגה הרפובליקנית
Below are share buttons

קוראים יקרים
פורום החשיבה האזורית הוא ארגון ללא מטרות רווח
אנו יודעים כי גם אלה אינם ימים קלים עבורכם, וכי לא קל למצוא את הפניות התומכות בעבודתנו.

בין אם תוכלו לתמוך בנו כלכלית ובין אם פשוט להקדיש לנו את הזמן ותשומת הלב בקריאה – אנו אסירי תודה.

לקריאה ותמיכה