סוריה: כך מופנים משאבי המדינה הדלים ממילא לביצור משטר אסד

סוריה נמצאת כיום במשבר כלכלי חריף: המשטר אינו מסוגל לספק את הצרכים הבסיסיים ביותר של האוכלוסייה. אבל חרף המשבר ההומאניטארי חסר התקדים והרעב הפושה במדינה, משטרו של אסד ממשיך לתעדף את שרידותו ואת ביצור אחיזתו בשלטון על פני מילוי הדרישות הבסיסיות ביותר של האזרחים

אליזבט צורקוב